Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 291
 • 83
 • 56
 • 47
 • 46
 • 26
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 350
 • 339
 • 261
 • 66
 • 24
 • 18
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 801 việc làm nhan vien bao tri
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 03-06-2020
Mức lương: 20,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 02-06-2020
Mức lương: 12,000,000 - 16,000,000 VND
careerbuilder.vn 01-06-2020
Mức lương: 13,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 31-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 6,500,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 29-05-2020
Mức lương: 600 - 750 USD
careerbuilder.vn 28-05-2020
Mức lương: 5,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-05-2020
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 801
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 801
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký