Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 61,715
 • 41,741
 • 7,549
 • 5,526
 • 3,773
 • 2,226
 • 2,156
 • 1,826
 • 1,466
 • 1,374
 • 1,327
 • 1,152
 • 994
 • 965
 • 962
 • 854
 • 842
 • 777
 • 685
 • 665
 • 617
 • 604
 • 511
 • 493
 • 488
 • 473
 • 471
 • 419
 • 397
 • 395
 • 382
 • 367
 • 363
 • 362
 • 361
 • 352
 • 310
 • 299
 • 296
 • 288
 • 269
 • 265
 • 262
 • 255
 • 243
 • 242
 • 231
 • 222
 • 214
 • 199
 • 180
 • 180
 • 172
 • 159
 • 157
 • 149
 • 143
 • 139
 • 110
 • 108
 • 102
 • 99
 • 92
 • 84
 • 68
 • 62
 • 41
 • 27
 • 24
 • 18
Tìm theo ngành nghề
 • 24,403
 • 11,080
 • 10,580
 • 10,575
 • 10,223
 • 9,920
 • 8,316
 • 7,611
 • 7,339
 • 5,994
 • 5,560
 • 5,238
 • 5,210
 • 5,075
 • 4,969
 • 4,616
 • 4,490
 • 4,483
 • 4,351
 • 3,931
 • 3,731
 • 3,391
 • 3,288
 • 2,993
 • 2,897
 • 2,743
 • 2,739
 • 2,729
 • 2,693
 • 2,681
 • 2,555
 • 2,426
 • 2,360
 • 2,292
 • 2,083
 • 2,043
 • 1,871
 • 1,815
 • 1,795
 • 1,562
 • 1,314
 • 1,215
 • 1,023
 • 927
 • 913
 • 889
 • 838
 • 816
 • 582
 • 539
 • 491
 • 430
 • 425
 • 369
 • 352
 • 334
 • 245
 • 236
 • 234
 • 230
 • 187
 • 125
 • 99
 • 81
 • 73
 • 55
 • 50
 • 21
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 187,194 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-01-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 187,194
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 187,194
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký