Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 94
 • 43
 • 30
 • 18
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 158
 • 85
 • 49
 • 42
 • 14
 • 14
 • 11
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 262 việc làm electrical engineer
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 19-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 13,000,000 - 18,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 13-02-2020
Mức lương: 15,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 10-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 262
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 262
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký