Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 209
 • 58
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 161
 • 59
 • 45
 • 33
 • 33
 • 31
 • 26
 • 25
 • 21
 • 17
 • 13
 • 13
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 399 việc làm data analyst
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 18-01-2021
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 15-01-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 399
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 399
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký