Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 336
 • 152
 • 34
 • 29
 • 20
 • 19
 • 16
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 331
 • 196
 • 127
 • 92
 • 49
 • 48
 • 42
 • 40
 • 35
 • 31
 • 27
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 14
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 908 việc làm cua hang truong
Mức lương: 10,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 26-05-2020
Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 15,000,000 - 25,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-05-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 908
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 908
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký