Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,462
 • 37,368
 • 7,092
 • 5,242
 • 3,516
 • 1,978
 • 1,900
 • 1,804
 • 1,330
 • 1,219
 • 1,203
 • 983
 • 975
 • 886
 • 873
 • 734
 • 709
 • 666
 • 616
 • 609
 • 548
 • 483
 • 473
 • 467
 • 464
 • 430
 • 427
 • 380
 • 356
 • 353
 • 352
 • 350
 • 347
 • 332
 • 319
 • 287
 • 286
 • 276
 • 257
 • 254
 • 253
 • 240
 • 236
 • 235
 • 232
 • 216
 • 212
 • 208
 • 204
 • 179
 • 174
 • 167
 • 141
 • 140
 • 138
 • 136
 • 132
 • 130
 • 98
 • 96
 • 95
 • 95
 • 83
 • 76
 • 66
 • 61
 • 40
 • 30
 • 26
 • 25
Tìm theo ngành nghề
 • 22,006
 • 9,861
 • 9,831
 • 9,537
 • 9,174
 • 8,850
 • 7,344
 • 6,640
 • 6,394
 • 5,448
 • 5,146
 • 4,657
 • 4,578
 • 4,536
 • 4,227
 • 4,058
 • 4,008
 • 3,993
 • 3,879
 • 3,575
 • 3,503
 • 3,085
 • 3,001
 • 2,580
 • 2,475
 • 2,471
 • 2,470
 • 2,437
 • 2,344
 • 2,317
 • 2,311
 • 2,166
 • 2,016
 • 1,977
 • 1,956
 • 1,839
 • 1,756
 • 1,555
 • 1,499
 • 1,325
 • 1,314
 • 1,068
 • 967
 • 915
 • 864
 • 817
 • 775
 • 765
 • 516
 • 460
 • 459
 • 447
 • 401
 • 394
 • 317
 • 300
 • 268
 • 240
 • 194
 • 181
 • 144
 • 113
 • 97
 • 79
 • 69
 • 50
 • 46
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,407 việc làm
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 05-04-2020
Mức lương: 9,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 04-04-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,407
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,407
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký