Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 60,591
 • 50,046
 • 7,126
 • 4,617
 • 3,009
 • 1,829
 • 1,782
 • 1,368
 • 1,359
 • 1,286
 • 998
 • 990
 • 942
 • 865
 • 756
 • 748
 • 725
 • 711
 • 697
 • 673
 • 591
 • 591
 • 538
 • 452
 • 444
 • 429
 • 402
 • 401
 • 393
 • 358
 • 356
 • 356
 • 326
 • 314
 • 289
 • 280
 • 274
 • 272
 • 237
 • 236
 • 232
 • 224
 • 214
 • 212
 • 208
 • 191
 • 183
 • 180
 • 173
 • 157
 • 148
 • 145
 • 144
 • 110
 • 103
 • 103
 • 100
 • 91
 • 88
 • 81
 • 79
 • 73
 • 68
 • 65
 • 63
 • 63
 • 46
 • 16
 • 8
 • 7
Tìm theo ngành nghề
 • 26,147
 • 12,383
 • 12,066
 • 12,004
 • 9,737
 • 8,640
 • 8,259
 • 8,042
 • 6,540
 • 5,997
 • 5,211
 • 5,165
 • 5,151
 • 5,004
 • 4,457
 • 4,346
 • 4,122
 • 3,946
 • 3,885
 • 3,520
 • 3,520
 • 3,048
 • 2,945
 • 2,839
 • 2,617
 • 2,543
 • 2,463
 • 2,446
 • 2,323
 • 2,292
 • 2,285
 • 2,221
 • 2,088
 • 2,081
 • 2,072
 • 1,928
 • 1,677
 • 1,674
 • 1,334
 • 1,238
 • 1,085
 • 1,061
 • 1,003
 • 935
 • 867
 • 850
 • 798
 • 783
 • 705
 • 699
 • 586
 • 548
 • 440
 • 379
 • 342
 • 303
 • 256
 • 251
 • 219
 • 174
 • 134
 • 93
 • 74
 • 73
 • 70
 • 39
 • 31
 • 26
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 196,580 việc làm
Mức lương: 8,000,000 - 50,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Mức lương: 8,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 20-04-2021
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 196,580
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 196,580
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký