Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 57,804
 • 37,421
 • 7,096
 • 5,128
 • 3,438
 • 1,988
 • 1,879
 • 1,734
 • 1,295
 • 1,218
 • 1,205
 • 980
 • 956
 • 897
 • 853
 • 740
 • 737
 • 654
 • 623
 • 617
 • 551
 • 475
 • 467
 • 460
 • 454
 • 429
 • 428
 • 367
 • 351
 • 350
 • 347
 • 341
 • 337
 • 336
 • 336
 • 302
 • 279
 • 269
 • 255
 • 253
 • 245
 • 245
 • 239
 • 236
 • 234
 • 213
 • 209
 • 206
 • 200
 • 179
 • 173
 • 155
 • 148
 • 140
 • 138
 • 133
 • 131
 • 122
 • 102
 • 98
 • 95
 • 92
 • 81
 • 78
 • 61
 • 61
 • 41
 • 27
 • 27
 • 19
Tìm theo ngành nghề
 • 21,845
 • 9,798
 • 9,704
 • 9,442
 • 9,393
 • 8,929
 • 7,191
 • 6,473
 • 6,414
 • 5,336
 • 4,940
 • 4,781
 • 4,636
 • 4,522
 • 4,435
 • 4,078
 • 3,905
 • 3,877
 • 3,872
 • 3,568
 • 3,561
 • 3,099
 • 3,030
 • 2,565
 • 2,530
 • 2,517
 • 2,419
 • 2,419
 • 2,411
 • 2,401
 • 2,330
 • 2,143
 • 2,064
 • 1,956
 • 1,905
 • 1,864
 • 1,758
 • 1,593
 • 1,562
 • 1,350
 • 1,288
 • 1,092
 • 897
 • 897
 • 878
 • 832
 • 830
 • 733
 • 508
 • 459
 • 441
 • 430
 • 381
 • 376
 • 324
 • 289
 • 243
 • 238
 • 188
 • 174
 • 144
 • 106
 • 88
 • 77
 • 72
 • 53
 • 45
 • 22
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 177,238 việc làm
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 12,000,000 - 17,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 10,000,002 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-02-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,238
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 177,238
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký