English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

FLC GROUP - PHÓ PHÒNG THIẾT KẾ

Mô tả công việc

1.         Thực hiện các hoạt động lên ý tưởng thiết kế các công việc truyền thông, sự kiện, các dự án BĐS của tập đoàn.

2.         Lên ý tưởng và thực hiện các công việc về thiết kế truyền thông, thiết kế sự kiện, thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho Marketing của các dự án BĐS.

3.         Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, các dự án BĐS của Tập đoàn.

4.         Các công việc và thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, các sự án BĐS của Tập đoàn.

5.         Chịu trách nhiệm về hình ảnh sử dụng trong thiết kế phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng in ấn và không vi phạm bản quyền.

6.         Kiểm tra chất lượng in ấn, gia công các sản phẩm, ấn phẩm, tài liệu truyền thông Marketing.

7.         Hỗ trợ các phòng ban, các công ty thành viên trong việc thiết kế quản lý hình ảnh thương hiệu và các sản phẩm media.

8.         Phối hợp với Marketing và các phòng ban liên quan đến concept cho các sản phẩm thiết kế, phục vụ cho chiến dịch Marketing cụ thể.

9.         Phối hợp với Marketing thực hiện các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho các công tác truyền thông Marketing.

Yêu cầu công việc

-           Tốt nghiệp đại học trở lên các trường chuyên nghành Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa......

-           Có chuyên môn về lĩnh vực thiết kế, đồ họa

-           Am hiểu về lĩnh bất động sản kiến trúc là một lợi thế

-           Khả năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt

-           Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý

-           Làm việc với cường độ cao và độc lập

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Salary review