English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Đại diện thương mại - Khu vực Miền Trung

Mô tả công việc

  • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bán hàng về kết quả bán hàng trong khu vực phụ trách
  • Lên kế hoạch bán hàng hàng ngày.
  • Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày và các chương trình khác đến khách hàng.
  • Chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến khách hàng trong khu vực mình quản lý, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn.
  • Báo cáo kết quả bán hàng hàng ngày và hoạt động của đối thủ cạnh tranh cho Giám sát hoặc Giám đốc

Yêu cầu công việc

  • Có kỹ năng bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện
  • Siêng năng, thật thà và có hướng cầu tiến.
  • Có thể làm việc và giữ mối quan hệ tốt với nhà phân phối, đại lý, các cửa hàng..

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave