Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 110
 • 32
 • 11
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 92
 • 42
 • 26
 • 19
 • 17
 • 17
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 333 việc làm operations manager
Mức lương: Thỏa thuận
careerbuilder.vn 18-02-2020
Mức lương: 25,000,000 - 27,000,000 VND
careerbuilder.vn 17-02-2020
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 11-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 11-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 10-02-2020
Mức lương: 18,000,000 - 30,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-02-2020
Mức lương: Cạnh tranh
careerbuilder.vn 03-02-2020
Mức lương: 9,500,000 - 10,500,000 VND
careerbuilder.vn 31-01-2020
Mức lương: 30,000,000 - 60,000,000 VND
careerbuilder.vn 30-01-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 333
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 333
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký