Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 16
 • 13
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 16
 • 14
 • 12
 • 12
 • 10
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 55 việc làm nhan vien r d
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 27-05-2020
Mức lương: 9,000,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 14-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-05-2020
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-09-2018
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 09-08-2018
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000 VND
careerbuilder.vn 07-08-2018
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 55
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 55
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký