Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 11
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 23 việc làm giam sat hoan thien
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-01-2020
Mức lương: Thỏa thuận
bimgroupworks.com 12-05-2018
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 23
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 23
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký