Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 10
 • 6
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 18 việc làm english interpreter
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-05-2020
Mức lương: 17,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 12-03-2020
Mức lương: 15,000,000 - 22,000,000 VND
careerbuilder.vn 28-05-2018
Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-05-2018
Mức lương: Cạnh tranh
jobs.jobstreet.vn 26-04-2018
Việc làm 1 tới 18 trong tổng số 18
Việc làm 1 tới 18 trong tổng số 18
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký