Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 30
 • 10
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 46
 • 27
 • 24
 • 8
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 78 việc làm chuyen vien ho tro tin dung
Mức lương: 7,500,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-12-2020
Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 22-12-2020
Mức lương: 7,500,000 - 11,000,000 VND
careerbuilder.vn 21-12-2020
Mức lương: 7,500,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 18-11-2020
Mức lương: 7,500,000 - 9,000,000 VND
careerbuilder.vn 12-11-2020
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 78
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 78
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký