English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NVKD Bán Hàng Trực Tiếp

  • Nơi làm việc: Hà Nội

  • Mức lương: Cạnh tranh

Mô tả công việc

  • • Tổng thu nhập sau khi kí HĐLĐ: 10,016,791 đồng/tháng.• Trong đó:
    • Lương cứng (Lương Cơ Bản + Phụ cấp): 7,016,791 đồng/tháng.
    • Tiền thưởng doanh số/mục tiêu: có thể đạt tới 3,000,000 đồng/tháng.※Mức thu nhập trên bao gồm khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ được công ty khấu trừ từ lương của NLĐ theo quy định của pháp luật (tương đương 10.5% tiền lương đóng BHXH).※Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% mức lương sau khi đã khấu trừ các khoản bảo hiểm nêu trên.