English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Mô tả công việc

Lập và phân tích kế hoạch

- Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình.

- Lập khối lượng, báo giá thi công các công trình theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

- Lập và kiểm tra tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.

- Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu.

Triển khai công việc:

- Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, báo cáo tiến độ; tham mưu và đề xuất các phương án giải quyết hoặc tháo gỡ các vấn đề còn vướng trong quá trình triển khai dự án.

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết: vật liệu, nhân công, ca máy.

- Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

- Quản lý hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, làm công tác nội nghiệp phòng/ban.

- Lập hợp đồng xây dựng và nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng.

- Tham mưu tư vấn về chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác của giám đốc

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn

-    Tốt nghiệp Đại học (hệ chính quy).

-    Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh nghiệm liên quan đến vị trí

-    Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên.

-    Kinh nghiệm trong công tác lập hồ sơ QLCL, thanh quyết toán dự án công trình.

-    Có kinh nghiệm làm các công trình, dự án quy mô lớn.

Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc

-    Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình.

-    Phong cách làm việc chuyên nghiệp.

-    Tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng cần có

-    Hiểu biết về quy hoạch đầu tư dự án xây dựng.

-    Nắm vững cac quy định của Nhà nước có liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

-    Đọc thành thạo bản vẽ.

-    Yêu cầu tin hoạc văn phòng thành thạo, Autocard và các phần mềm chuyên ngành.

-    Có khả năng làm việc độc lập đồng thời khả năng phối hợp nhóm tốt.

-    Có khả năng chịu được áp lực công việc.

-    Tâm huyết với công việc, có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong ngành xây dựng.