To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1. Quản lý nhân sự

Quản lý, phân công công việc cho các nhân viên trong phòng

Đào tạo và đánh giá kết quả của nhân viên

Nhận và giao chỉ tiêu KPIs cho các nhân viên trong phòng

Xây dựng văn hóa nhóm làm việc

2. Quản lý hệ thống kế toán

Xây dựng hệ thống chứng từ, tài khoản, hệ thống báo cáo theo quy định của Pháp luật.

Kiểm tra, kiểm soát việc cân đối sổ chi tiết với sổ tổng hợp, bảng cân
đối số phát sinh các tài khoản, bảng cân đối tài sản thử…

Quản lý dòng tiền, vốn hoạt động.

Lập các bút toán điều chỉnh cần thiết về chi phí, doanh thu và các
bút toán khác.

Các công việc liên quan đến thuế, kiểm toán

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới hệ thống kế toán
theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị

3. Quản lý kho

Quản lý hàng hóa tại kho

Tổ chức hoạt động xuất, nhập hàng hóa

Tổ chức lưu giữ giấy tờ liên quan đến hàng hoá.

4. Lập báo cáo

Lập các báo báo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, bao gồm kỹ năng quản lý với ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

- Tiếng Anh có thể đọc hiểu tài liệu, hợp đồng

- Kỹ năng phân tích, báo cáo.

- Hiểu rõ luật pháp, quy định trong việc lập Báo cáo tài chính.

- Thành thạo MS Office và các phần mềm kế toán đang áp dụng tại Công ty.

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS (viết tắt là NGS) - được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế Công ty Cổ phần ngày... View more

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs