Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp
Tìm theo địa điểm
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo ngành nghề
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Tìm theo mức lương
Tìm theo cấp bậc
Đăng trong vòng
Tìm thấy 34 việc làm duty manager
Mức lương: Thỏa thuận
careers.keppelland.com.vn 19-02-2019
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
careerbuilder.vn 08-06-2018
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 34
Việc làm 1 tới 20 trong tổng số 34
Upload/Tạo Hồ Sơ Nhanh
Upload/Tạo Hồ Sơ
Đăng ký nhận thông báo
Đăng ký