English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Y tá

Mô tả công việc

- Chăm sóc sức khỏe công nhân viên trong nhà máy

- Kiểm tra sức khỏe và phát thuốc cho nhân viên

- Tiến hành sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy ra

- Kiểm tra nguyên liệu thực phẩm nhập vào canteen

- Kiểm tra tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến tại cantee

- Tiến hành lấy mẫu và lưu mẫu thức ăn theo quy định của nhà nước

- Hằng ngày đi kiểm tra tình trạng vệ sinh sạch sẽ tại khu vực sản xuất

- Các công việc khác được giao

Yêu cầu công việc

- Có chứng chỉ chuyên môn chuyên ngành điều dưỡng hoặc y sỹ

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại nhà máy sản xuất

- Sử dụng máy tính cơ bản (Word/ Excel/ Powerpoint)

- Làm việc theo ca

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương