English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Warehouse Keeper / Quản lý Kho

Mô tả công việc

• Managing and supervising the inbound and outbound flow of the warehouse (raw materials, unfinished and finished products …) / Quản lý, giám sát, theo dõi hàng hóa ra vào kho (nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm …)

• Making daily and regular reports on the status of the stocks / Lập báo cáo hàng ngày và định kỳ về tình trạng hàng trong kho

• Preparing orders by processing requests and supply orders / Chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng, yêu cầu

• Supervising and maintaining the warehouses and related facilities (storage racks, pallet jack and other equipment) in good conditions / Đảm bảo duy trì cơ sở vật chất của kho và các trang thiết bị liên quan trong tình trạng tốt

• Performing other tasks required by the managers / Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu cầu công việc

  • Being experienced in warehouse keeping / Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho
  • Being good at MS Office / Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel
  • Having good English skills / Kỹ năng tiếng Anh tương đối tốt  

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép