English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

VSIP 1, Bình Dương _ Biên Phiên Dịch tiếng Nhật N2 _ 15544GL

Mô tả công việc

Dịch / Phiên dịch (Tiếng Việt Tiếng Nhật)Được phân công trong bất kỳ bộ phận tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng

- Chuyển đổi các khái niệm trong ngôn ngữ nguồn thành các khái niệm tương đương trong ngôn ngữ đích- Biên dịch thông tin, chẳng hạn như thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong cài đặt pháp lý, vào cơ sở dữ liệu thuật ngữ và thuật ngữ được sử dụng trong bản dịch- Chuyển tiếp phong cách và giọng điệu của ngôn ngữ gốc- Kết xuất tin nhắn nói chính xác, nhanh chóng và rõ ràng- Viết e-mail và tài liệu bằng tiếng Nhật

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp CD trở lên - Hơn 2 năm kinh nghiệm làm dịch giả hoặc phiên dịch viên- Trí nhớ tốt và khả năng học hỏi nhanh- Các kỹ năng để tương tác tốt với mọi người và làm việc như là một phần của nhóm- Linh hoạt để đối phó bình tĩnh với các tình huống bất ngờ và khó khăn