English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

VPBankAMC - Chuyên viên Đối tác chiến lược nhân sự (HRBP) - Hà Nội

Mô tả công việc

 • Xây dựng, phát triển và quản lý Hệ thống chức danh và bậc công việc, Mô tả công việc, Đánh giá giá trị công việc.
 • Tổ chức triển khai xây dựng KPI hàng năm. Tư vấn cho các đơn vị xây dựng bộ KPI hiệu quả và phù hợp.
 • Tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc định kỳ 6 tháng 1 lần (kỳ giữa năm và kỳ cuối năm).
 • Đề xuất, thiết kế và tổ chức triển khai các chương trình khen thưởng dựa trên kết quả hoàn thành KPI, kết quả đánh giá hiệu quả làm việc.
 • Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt và quan trọng, đảm bảo nguồn lực kế cận cho Công ty.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình phổ biến trên thị trường, phân tích thực trạng Công ty, từ đó tư vấn cho Ban Lãnh đạo để tối ưu hóa các chính sách Quản lý Hiệu quả làm việc, Quản trị nhân tài cho Công ty. Xây dựng và quản lý các công cụ/quy trình để triển khai các chính sách đó.
 • Tham gia vào các dự án của phòng: Văn hóa doanh nghiệp, Phần mềm nhân sự…

Yêu cầu công việc

 • Am hiểu các lý thuyết nhân sự về Quản lý Hiệu quả làm việc.
 • Có khả năng xây dựng bản Mô tả công việc và KPI cho đa dạng các vị trí công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, có kinh nghiệm áp dụng mô hình Lương 3P (Đánh giá giá trị công việc, Khung năng lực & đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả).
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Khả năng dẫn dắt và quản lý thay đổi.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình, đào tạo.
 • Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Word và Excel.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, International Travel Opportunity, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave, Sport Club