English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[ VINPRO - HẢI PHÒNG, THÁI BÌNH, LÀO CAI ] GIÁM SÁT CỬA HÀNGHÀNG

Mô tả công việc

- Nắm được toàn bộ hoạt động kinh doanh của cửa hàng (doanh thu, top sales, hàng tồn kho,…).- Xác định được các vấn đề tồn tại của cửa hàng và báo cáo ngay cho cấp trên để khắc phục kịp thời.- Kiểm soát trưng bày hàng hoá.- Tổ chức hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng.- Quản lý hàng tồn kho, xây dựng phương án giảm thiểu thất thoát hàng hóa tại cửa hàng.- Theo dõi và đảm bảo việc ghi nhận số liệu hàng hóa nhập, xuất tại cửa hàng đúng thời điểm nhập xuất và tính chính xác của việc ghi nhận số liệu.

Yêu cầu công việc

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát trong ngành bán lẻ.- Giao tiếp tốt, thái độ dịch vụ tốt, tự tin, năng động- Kỹ năng quản lý và đào tạo tốt- Vi tính văn phòng tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương