Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Vincommerce - Purchasing Manager (Fresh Food)

Job requirement

- Phối hợp với bộ phận nghiên cứu kinh doanh (NCKD), Vận hành, Ngành hàng xây dựng danh mục và cơ cấu sản phẩm hàng hóa kinh doanh trên cơ sở nắm rõ thị trường, nhu cầu khách hàng và định hướng kinh doanh của Công ty (đảm bảo các siêu thị có đầy đủ và đa dạng hàng hóa)

- Xây dựng được nhóm hàng chủ đạo, điểm nhấn cho từng ngành hàng; Thường xuyên nghiên cứu, rà soát loại bỏ các sản phẩm hàng hóa kinh doanh kém, đồng thời đề xuất bổ sung sản phẩm hàng hóa mới theo nhu cầu của khách hàng và xu hướng của thị trường.

- Tìm kiếm các NCC có năng lực tốt, có nguồn hàng phù hợp với danh mục hàng hóa và địa bàn kinh doanh.

- Qui hoạch, phân loại NCC (NCC chiến lược, NCC thường xuyên, NCC mùa vụ,…) và đề xuất chính sách hợp tác phù hợp với từng loại/ nhóm NCC.

- Thường xuyên đánh giá, rà soát năng lực NCC, sàng lọc các NCC không đủ năng lực- Phối hợp với Ngành hàng, kiểm soát việc cung cấp hàng hóa của NCC theo sản lượng và thời gian cam kết.

- Quản lý các hạng mục cho thuê (quầy kệ, đảo trưng bày…) tại các điểm bán/Siêu thị

- Đàm phán các điều khoản thương mại và phi thương mại, các ngân sách hỗ trợ marketing và các hỗ trợ khác từ NCC

- Nắm vững các chỉ tiêu kinh doanh (doanh số, hàng tồn kho,..) và kịp thời phối hợp chặt chẽ với NCC xây dựng các chương trình push sales, giải tồn,…

- Quản lý, đào đào và phát triển đội ngũ nhân sự trong bộ phận

Job requirement

  • Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành - Ngoại Thương, Kinh tế, QTKD,...
  • Kinh nghiệm chuyên môn: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, cung ứng liên quan
  • Am hiểu về hoạt động thương mại, bán lẻ, thu mua hàng hóa và các quy định pháp luật liên quan
  • Kỹ năng quản lý, kỹ năng tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phan
  • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và làm việc với cường độ cao;
  • Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, minh bạch trong công việc.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí