English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Video Editor

Mô tả công việc

  • Quay và dựng video theo kịch bản và kế hoạch truyền thông
  • Chỉnh sửa hình ảnh theo nội dung bài viết để minh họa.
  • Chuyển bài viết thành visual content
  • Thiết kế banner tĩnh và động trên website cho các event, sản phẩm
  • Cập nhật và theo dõi phản hồi kênh Youtube
  • Hiểu và nắm các thông số của digital

Yêu cầu công việc

  • Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
  • Sử dụng các phần mềm dựng và biên tập video
  • Sáng tạo, Làm việc nhóm
  • Chủ động quan sát, nâng cao hiệu quả

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đào tạo