English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh tuyển 05 Kỹ sư Trắc địa

Mô tả công việc

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 05 kỹ sư Trắc Địa. 

 

Yêu cầu công việc

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Mr Phúc - SĐT: 0902022955

Ứng viên có nhu cầu vui lòng đăng ký online tại ĐÂY