English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[USD1500] HR MANAGER CÔNG TY SẢN XUẤT NHỰA LỚN. [CỰC GẤP]

Mô tả công việc

  • Xây dựng chính sách nhân sự, hành chính, chính sách đánh giá nhân viên.
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
  • Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự, tổng hợp.
  • Làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết các thủ tục pháp lý.
  • Tuyển dụng, đào tạo nhân viên.
  • Tham gia, tư vấn cho BOD để hoàn thiện bộ máy nhân sự của công ty.
  • Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

-       5 năm kinh nghiệm TPHCNS công ty Sản xuất quy mô tầm 200 CNV trở lên.

-       Có kinh nghiệm xây dựng lương 3P, hệ thống đánh giá KPIs.

-       Ưu tiên ứng kinh nghiệm trong việc xây dựng và sử dụng phần mềm ERP, SAP.