English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Tuyển nhân viên kiểm nghiệm vi sinh, nhân viên ISO

Mô tả công việc

Duy trì chứng nhận hệ thống ISO, HACCP,Global NM Long An

Thực hiện cải tiến quy trình hệ thống

Kiểm soát tình trạng thực hiện hồ sơ theo hệ thống

Báo cáo hàng tuần, tháng, quí, năm

Yêu cầu công việc

Thái độ ( 3 cái ): Chính trực, trách nhiệm, đồng đội

Kỹ năng  mềm( 3 cái): Khả năng trình bày vấn đề

Khác: Có hiểu biết về ISO 9001, HACCP

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương