To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Tuyển nhân viên KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty TNHH Hearme
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1. Thực hành kế toán tiền mặt, ngân hàng, thu chi, kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

2. Thực hiện các nhiệm vụ về lương, bảo hiểm xã hội và thuế TNCN.

3. Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

4. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế TNCN, TNDN, VAT theo tháng, quý, năm.

5. Theo dõi công nợ thu chi tiền từ khách hàng và nhà cung cấp.

6. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

7. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

8. Cung cấp số liệu Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

9. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của giám đốc.

10. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Job requirement

1.     Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

2.     Đã có từ 1,5 năm kinh nghiệm làm kế toán trở lên.

3.     Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

4.     Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

5.     Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

6.     Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành IT là một lợi thế.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Hearme

https://hearme.vn Number of employees: 25-99

Chúng tôi là công ty hoạt động trong lĩnh vực IoT và xử lý dữ liệu thông minh: https://hearme.vn. Hiện nay chúng tôi đã sử dụng công nghệ cao để phát... View more

Tuyển nhân viên KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty TNHH Hearme