To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

TUYỂN GẤP NAM - XUẤT NHẬP KHẨU - NHÀ MÁY 4

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Uniform

Job requirement

- Chịu trách nhiệm làm các thủ tục chứng từ hải quan liên quan đến hoạt động xuất -nhập khẩu:

- Khai TKHQ Xuất Nhập khẩu (Vnacc)

- Làm chứng từ Invoice và Packing list

- Biết sắp xếp thông tin booking xuất hàng

- Quản lí chứng từ ( gởi qua khách hàng,...)

- Cập nhật dữ liệu kinh doanh hàng tháng

- Biết làm C/O các loại form

- Thường xuyên cập nhật các qui định mới của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý cấp trên

Company Overview

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

https://saigonprecision.talentnetwork.vn Number of employees: 1,000-4000

Công ty TNHH Saigon Precision là công ty 100% vốn của Nhật Bản thuộc tập đoàn Misumi _Nhật Bản (Misumi Group Inc). Tại Việt Nam nhà máy sản... View more

TUYỂN GẤP NAM - XUẤT NHẬP KHẨU - NHÀ MÁY 4

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc