English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Tuyển Gấp Nam - Nhân Viên ISO - Nhà máy 4

Mô tả công việc

- Kiểm tra tài liệu của tất cả bộ phận đăng lục

- Kiểm soát hồ sơ của tất cả bộ phận liên quan

- Đảm bảo tính hiệu lực của tất cả tài liệu trên web - iso

- Tuần tra và hướng dẫn tất cả bộ phận về phương pháp kiểm soát tài liệu và hồ sơ, tuân thủ về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất và an toàn cháy

- Tham gia đánh giá nội bộ

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức về ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015

- Trình độ Trung cấp trở lên

- Biết sử dụng máy tính văn phòng: Word, Excel, Acess,...

- Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép