English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

ICIC has grown and diversified its services since establishment. The company’s strength lies in its experienced staff and a multi-disciplined and multi-cultural environment. The... Xem thêm

Người liên hệ: Ms Phương Thanh

Mô tả công việc

- Tiếp nhận thông tin của Chủ đầu tư, phân tích, báo cáo và lập Đề cương thực hiện (bao gồm quy trình và Form mẫu) theo mẫu Công ty ICIC.

- Tuân thủ chặt chẽ hệ thống ISO của Công ty.

- Thực hiện công việc theo sự phân công của Giám sát trưởng tại công trường.

- Được đào tạo nội bộ công trường để đáp ứng yêu cầu theo quy định Công ty và công việc.

- Lập và ký ban hành các văn bản mang tính chiến lược, hoạch định khi gửi cho các Bên.

- Chủ động hối thúc, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị liên quan để đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường.

- Báo cáo đề xuất Ban QLDA Chủ đầu tư hướng xử lý phê duyệt như các vấn đề chất lượng, tiến độ thi công Nhà thầu.

- Ký xác nhận Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Các công việc khác theo phạm vi công việc của hợp đồng.

- Quan hệ và báo cáo: Trực tiếp từ Giám sát trưởng

- Xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan nhà nước…)

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng, am hiểu các quy chuẩn và tiêu chuẩn về thiết kế, giám sát, quản lý dự án.

- Hiểu được các quy định, yêu cầu về quản lý dự án và tư vấn giám sát, quản lý chất lượng công trình.

- Yêu cầu có trên 3 năm kinh nghiệm tham gia quản lý dự án xây dựng, tư vấn giám sát.

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát, quản lý dự án.

- Chấp nhận làm việc tại các tỉnh thành.