English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng trạm Bê Tông Cam Ranh - Khánh Hoà

Mô tả công việc

+ Quản lý trạm bê tông tươi./ Manage RMC plant

+ Quản lý nhân viên nhà máy./ Manage plant staffs

+ Phân chia công việc, lịch sản xuất hợp lý./ Assign task to staffs, arrange production schedule suitable

+ Theo dõi, nhắc nhở bảo trì, bảo dưỡng trạm thường xuyên./ Monitor, remind plant periodical maintenance

+ Theo dõi, nhắc nhở an toàn lao động tại nhà máy và công trình./ Monitor, remind safety in plant and constructions

+ Định hướng đào tạo, phát triển nhân viên./ Employee training and development

+ Báo cáo hàng tháng/quý/năm cho Ban lãnh đạo về tình hình sản xuất./ Monthly, quarter, yearly production report to BOD

+ Thực hiện các công việc khác do BGĐ, Trưởng phòng phân công./ Other tasks from BOD and line managers

Yêu cầu công việc

- Nam 26 tuổi trở lên./ Over 26 year-old

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bê  tông tươi 5 năm trở lên/ Experienced over 5 years in RMC

- Bằng cấp: tốt nghiệp trung cấp trở lên ở tất cả các ngành./  College degree and up

- Có tư chất lãnh đạo./ Leader skills

- Tinh thần trách nhiệm cao./ Have Reponsibility

- Làm tại Cam Ranh – Khánh Hoà./ Be able to be flexible accommodation

 - Sử dụng máy vi tính thành thạo./ Strong computer skills

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép