English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Thương Hiệu (Urgent)

Mô tả công việc

  • 1. Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, xây dựng, quảng bá thương hiệu J&T Express Việt Nam.
  • 2. Xây dựng , định vị, duy trì, quản lý và phát triển thương hiệu
  • 3. Triển khai thực hiện các kế hoạch, hoạt động quảng cáo, truyền thông, tài trợ cộng đồng…
  • 4. Đầu mối thông tin của J&T Express với các cơ quan truyền thông đại chúng và công chúng trong và ngoài nước
  • 5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Giám đốc giao.
  • 6. Điều phối và giữ vững mối quan hệ giữa Tổng Công Ty tại Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực

Yêu cầu công việc

  • 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành khác có liên quan….
  • 2. Có thời gian ít nhất là 5 năm làm việc tại các ngành liên quan và 5 năm kinh nghiệm công tác Quản lý ở vị trí tương đương.
  • 4. Anh văn hoặc Hoa văn nghe - nói - đọc - viết tốt, sử dụng thành thạo vị tính văn phòng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương