Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng phòng thương hiệu, Ban Marcom

Job requirement

Vai trò:

 • Xây dựng và chủ trì triển khai chiến lược và kế hoạch phát triển thương hiệu
 • Quản lý và đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý thương hiệu trên toàn hệ thống bên trong và bên ngoài

Nhiệm vụ chính:

 • Xây dựng kế hoạch ngân sách thương hiệu cũng như kiểm soát việc chi tiêu cho mục đích quảng bá thương hiệu trong định mức ngân sách được duyệt.
 • Xây dựng kế hoạch thương hiệu hàng năm
 • Định kỳ theo dõi sức khỏe thương hiệu và xác định cơ hội cải thiện sức khỏe thương hiệu.
 • Cung cấp nội dung nghiên cứu, tư vấn và xây dựng chiến lược truyền thông cần thiết nhằm bảo vệ và quảng bá thương hiệu PVB, hỗ trợ hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh,
 • Hợp tác với đơn vị kinh doanh và các phòng ban khác nhằm phát triển thương hiệu và triển khai kế hoạch cho vùng tuân thủ theo quy định thương hiệu PVB.
 • Kiểm soát tuân thủ quy định về quản lý thương hiệu
 • Duy trì mối quan hệ tốt với các đơn vị để phối hợp hiệu quả trong triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu

Job requirement

 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương hiệu tại các định chế tài chính.
 • Được đào tạo chính quy về marketing/ kinh doanh hoặc chuyên môn tương ứng.
 • Kiến thức về tài chính là lợi thế.
 • Có kiến thức về hoạt động ngân hàng, mô hình kinh doanh và hoạt động marketing ngân hàng tại Việt Nam.
 • Mối quan hệ rộng trong lĩnh vực Marketing, ngân hàng.
 • Có khả năng hoạch định chiến lược và phân tích.
 • Có sự say mê đối với công việc quản lý thương hiệu, dịch vụ khách hàng và tinh thần cầu tiến
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng làm việc với các nhóm công tác khác nhau trong ngân hàng.
 • Có tư duy chiến lược.
 • Có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh