To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Thị Trường Vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 21/05/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Nhiệm vụ 1: Tổ chức công tác huy động vốn và đầu tư

1.1 Lập kế hoạch và tổ chức huy động vốn theo yêu cầu phát triển dự án và nhu cầu vốn khác:

- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn được phân bổ, lập kế hoạch và tổ chức cơ cấu giao dịch phù hợp.

- Phân tích hiệu quả các dự án được yêu cầu huy động vốn, đề xuất cơ cấu huy động vốn.

- Phân bổ việc triển khai các giao dịch huy động vốn cho chuyên viên thực hiện.

1.2 Lập kế hoạch và đưa ra đề xuất đầu tư:

- Lập phương án đầu tư, thảo luận với đối tác để đề xuất cơ cấu tối ưu cho ban lãnh đạo.

- Liên hệ các phòng ban liên quan, tìm hiểu thông tin, lập báo cáo và đánh giá để hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác nhất.

1.3 Xây dựng quan hệ với các tổ chức tài chính

- Xây dựng mối quan hệ với nhà đầu tư tiềm năng bao gồm các định chế tài chính, tập đoàn quản lý quỹ trong và ngoài nước, các nhà đầu tư VIP và các tập đoàn chứng khoán.

- Cập nhật thông tin thị trường về tình hình nhu cầu đầu tư, giải ngân của các tổ chức tài chính.

Nhiệm vụ 2: Cập nhật mô hình định giá tập đoàn

- Phân công việc cập nhật tình hình kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án và nhu cầu huy động vốn của tập đoàn vào mô hình định giá theo định kỳ. Đảm bảo mô hình định giá phản ánh đúng và chính xác hoạt động của tập đoàn theo từng thời điểm.

- Trao đổi, báo cáo với cấp trên về những biến động bất thường và ảnh hưởng của những biến động trên vào giá trị tập đoàn

Nhiệm vụ 3: Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các cam kết liên quan đến việc huy động vốn

- Theo dõi và cử chuyên viên theo dõi việc thực hiện các cam kết tài chính và phi tài chính giữa tập đoàn và các tổ chức tài chính đã tham gia đầu tư vào tập đoàn.

- Phổ biến cho các bộ phận chuyên môn có liên quan đến giao dịch huy động vốn để đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ các cam kết giữa tập đoàn với các nhà đầu tư.

Nhiệm vụ 4: Tổ chức hoạt động và phát triển con người

- Hỗ trợ hướng dẫn công việc chuyên môn cho thành viên trong nhóm.

- Thực hiện việc đào tạo định kỳ về thiết lập mô hình tài chính.

- Đảm bảo công việc theo nhóm được thực hiện hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo cho Quản lý cấp trên và/hoặc Ban Điều hành về hoạt động trong phòng ban.

- Đề xuất cơ cấu tổ chức hoạt động, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng khối lượng công việc.

Tham gia công tác tuyển dụng, bổ sung nhân lực theo yêu cầu.

Job requirement

a.   Trình độ

Education

Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Ngoại thương

b.   Kiến thức:

Knowledge

-       Kiến thức chung về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán

-       Kiến thức chuyên môn về tài chính

-       Kiến thức cơ bản về pháp luật

-       Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản

c.   Kinh nghiệm:

Experience

v Kinh nghiệm quản lý

3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

v Kinh nghiệm chuyên môn

5 năm kinh nghiệm trong bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, phân tích, tư vấn, rà soát tài chính hoặc kiểm toán tại các tập đoàn chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty kiểm toán.

d.   Kỹ năng:

Skills

-       Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác và quan hệ khách hàng;

-       Kỹ năng thương lượng;

-       Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án;

-       Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), có kỹ năng lập mô hình định giá là một lợi thế;

-       Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

e.   Các yêu cầu khác:

Others

-       Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh/ tiếng Việt;

-       Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt;

-       Khả năng hoạch định, quản lý con người;

-       Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp;

-       Khả năng chịu áp lực công việc.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 30 - 45
 • Job type: Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Trưởng Phòng Thị Trường Vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA