Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

TRƯỞNG PHÒNG THẨM ĐỊNH TẬP TRUNG

Job requirement

1.Tuân thủ các quy trình nghiệp vụ thẩm định trong quy trình thẩm định tín dụng tập trung Khối khách hàng Tiểu thương, Khối Khách hàng Sinh viên.2. Quản lí toàn bộ các Team Call, Team thực địa.Trong trường hợp hồ sơ chi nhánh cung cấp không đầy đủ, rõ ràng có dấu hiệu nghi ngờ thì yêu cầu cán bộ thực địa đi kiểm tra thực tế.3. Kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng.4. Đảm bảo về mặt thời gian xử lý hồ sơ theo kế hoạch, quy định công ty.5. Lập tờ trình thẩm định trong đó nêu rõ ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của khoản tín dụng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác trình các cấp có thẩm quyền trong hồ sơ tín dụng.6. Xử dụng thành thạo các thao tác trong hệ thống lưu trữ luân chuyển hồ sơ, chấm điểm khách hàng.Định kỳ tối thiểu 02 tháng/lần tự kiểm tra các khoản tín dụng do mình đề xuất7. Thực hiện hỗ trợ nhân viên thẩm định tín dụng theo phân công của lãnh đạo phòng."8. Thực hiện những nhiệm vụ và công việc khác khi được phân công9. Làm các báo cáo tín dụng theo phân công của lãnh đạo phòng thẩm định tín dụng.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như kinh tế, tài chính, ngân hàng- Thành thạo tin học văn phòng.- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm thực tế công tác trong lĩnh vực liên quan tín dụng - Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

- Có khả năng đọc và phân tích tốt

- Có khả năng trình bày

- Có khả năng thể hiện quan điểm độc lập và bảo vệ quan điểm

- Am hiểu nghiệp vụ tài chính ngân hàng

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép