To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
Updated: 22/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

 • Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán
 • Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
 • Duyệt chi, kiểm soát kế hoạch Thu – Chi – Giải Ngân
 • Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
 • Kiểm soát giá thành, lập báo cáo gửi Tổng giám đốc
 • Kiểm tra hồ sơ, báo cáo khai thuế, báo cáo quản trị theo định kỳ, báo cáo tài chính năm
 • Lập kế hoạch tài chính, xây dựng các chỉ tiêu tài chính: doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo tháng/quý/năm
 • Xây dựng/duyệt ngân sách hàng năm, lập dự toán dòng tiền, dự toán kết quả kinh doanh hàng năm.
 • Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí
 • Thiết lập mối quan hệ, làm việc với Ngân hàng về vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn.
 • Quản lý dòng tiền , duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quản lý ngân sách & kiểm soát chi phí
 • Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính
 • Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư
 • Cân đối vốn trung và dài hạn cho các dự án mới
 • Đảm trách việc huy động vốn cho các dự án
 • Quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
 • Phân tích tài chính đánh giá về mặt tài chính các dự án mà Công ty thực hiện

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Lương, thưởng cạnh tranh, tùy theo khả năng và kinh nghiệm.
 • Lương tháng 13.
 • Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của pháp luật.
 • Hưởng các chế độ ưu đãi khác của Công ty: team building, sinh nhật

THỜI GIAN LÀM VIỆC :

Từ 08h00-17h00 (Thứ 2 đến Thứ 6)
Từ 08h00-12h00 (Thứ 7)

Job requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên  Chuyên ngành Tài chính Kế toán
 • Ưu tiên có chứng chỉ kiểm toán 
 • Hơn 5 năm kinh nghiệm kế toán trưởng, tài chính kế toán trong tập đoàn , quản lý các công ty con .
 • Anh văn Giao tiếp
 • Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo .Ưu tiên phần mềm kế toán ERP

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI TOÀN

https://ktg.com.vn Number of employees: 450-500

Tập đoàn KTG, Công ty Cổ Phần Khải Toàn (gọi tắt là KTG) được thành lập vào năm 1994. Trải qua 25 năm khởi đầu từ nhà phân phối thiệt bị điện và chiếu sáng... View more

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Khải Toàn