English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng sản xuất

Mô tả công việc

1. Mục đích công việc

Vận hành hoạt động sản xuất theo kế hoạch và mục tiêu được giao, đáp ứng tiến độ sản xuất chất lượng, an toàn, tuân thủ các quy trình, quy định, Nội quy Công ty. Quy định về an toàn PCCN.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của các phân xưởng sản xuất, đảm bảo quy trình công nghệ được thực hiện đầy đủ và chính xác nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng được các mục tiêu (KPI) được phê duyệt.

- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ cam kết, đảm bảo tính hiệu quả của sản xuất.

- Lập và triển khai việc bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phụ vụ sản xuất. Kiểm soát năng lực sản xuất và đề xuất nâng cao năng lực sản xuất.

- Kiểm soát và tổ chức sản xuất theo đúng quy trình công nghệ cho từng loại sản phẩm, từng phân xưởng sản xuất.

- Phân công nhiệm vụ và tổ chức công việc cho quản đốc, tổ trưởng .. tiến hành đào tạo và nâng cao năng lực các cấp trong bộ phận nhằm đáp ứng được mực tiêu phát triển của công ty.

- Kiểm soát chất lượng trong sản xuất, không ngừng cải tiến nhằm giảm thiểu các sai lỗi chất lượng cũng như tiết kiệm chi phí.

Yêu cầu công việc

1.      Học vấn/ trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý sản xuất/kỹ thuật và các ngành nghề có liên quan

2.      Kiến thức, kinh nghiệm

-          Có ít nhất 10 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

-          Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO và các quy định của công ty/nhà máy.

3.      Năng lực cốt lõi

-          Đọc hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ.

-          Hiểu biết, nắm vững nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ điện.

-          Hướng dẫn, truyền đạt cho công nhân.

-          Lập kế hoạch sản xuất.

-          Phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.

-          Thành thạo Word, Excel.

-          Phối hợp tốt với đồng nghiệp. Lãnh đạo, điều hành. Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc. Xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức. Giao tiếp, thuyết phục người khác. Tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.