To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Sản Xuất

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX
Updated: 16/01/2020

Employment Information

Benefits

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

- Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất và giao hàng tại nhà máy: Quản lý điều hành hoạt động sản xuất từ việc lập kế hoạch, chế bản, triển khai kỹ thuật, triển khai sản xuất, bảo quản - tồn trữ và giao hàng.
- Lập kế hoạch sản xuất và triển khai sản xuất: cân bằng chuyền sản xuất, cân đối năng lực sản xuất của nhà máy, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực của nhà máy.
- Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên thuộc khối sản xuất.
- Áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong khối sản xuất: chỉ đạo triển khai sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật đã duyệt; phát hiện các sai sót, hạn chế của kế hoạch thực hiện; hướng dẫn điều chỉnh, cải tiến kịp thời.
- Xây dựng và cải tiến hoạt động sản xuất theo các tiêu chuẩn Lean, Kaizen, 5S, …
- Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị đáp ứng sẵn sàng cho hoạt động sản xuất: chỉ đạo lập kế hoạch và đôn đốc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cao năng suất máy móc, thiết bị.
- Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban TGĐ: báo cáo về tiến độ, năng suất, phế phẩm, nhân công và hiệu quả sản xuất hàng ngày.

Job requirement

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý sản xuất (ưu tiên ứng viên biết về ngành bao bì giấy)
- Có hiểu biết về Hệ thống quản lý chất lương ISO 9001
- Có khả năng quản lý sản xuất và lập kế hoạch. 
- Đọc hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ. 
- Hiểu biết, nắm vững nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị. 
- Có khả năng hướng dẫn, truyền đạt cho công nhân. 
- Có khả năng phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện. 
- Lãnh đạo, điều hành. 
- Làm việc nhóm, phối hợp tốt với đồng nghiệp. 
- Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc. 
- Xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức. 
- Tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

www.intbox.vn Number of employees: 150

  intBOX – Bao bì thông minh - thương hiệu của sự sáng tạo và sản phẩm bao bì độc đáo. Là Công ty tiên phong trong lĩnh vực bao bì giấy công nghiệp thông... View more

Trưởng Phòng Sản Xuất

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX