English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Sản Xuất (Điện Tử/Tiếng Trung, 2000USD, N6434)

Mô tả công việc

Khách hàng của chúng tôi là một công ty Điện Tử, có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Trưởng Phòng Sản Xuất tại Bắc Ninh:

 • Tổ chức công việc và bố trí cơ cấu, quy trình trong nhà máy
 • Xây dựng dây chuyền công nghệ
 • Xây dựng các mục tiêu ngắn, trung, dài hạn
 • Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát mọi hoạt động sản xuất trong nhà máy
 • Tổ chức hướng dẫn và đào tạo công/nhân viên
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong phỏng vấn

Yêu cầu công việc

 •  Nam/Nữ
 •  Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành liên quan
 •  Kinh nghiệm: 3-5 năm kinh nghiệm vị trí quản lý sản xuất
 •  Ngoại ngữ: tiếngTrung giao tiếp tốt
 •  Tin học văn phòng thành thạo
 •  Kỹ năng báo cáo tình hình sản xuất

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đào tạo