English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng Quản lý Nhân sự

Mô tả công việc

• Tham gia hoạch định và triển khai thực hiện chiến lược, chính sách quản lý nhân sự;

• Triển khai chương trình đánh giá nhân sự và hoạch định phát triển nhân sự lãnh đạo đáp ứng yêu cầu chiến lược về đầu tư xây dựng;

• Quản trị công tác tiền lương và quản lý lao động thông qua các quy định, quy trình quản trị nhân sự dựa trên các quy định khung của tập đoàn;

• Tham mưu công tác quản lý nhân sự cho lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

• Thái độ làm việc tích cực, trung thực, liêm chính, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao;

• Có tư duy, tầm nhìn chiến lược và khả năng thiết lập hệ thống quản trị thông qua các quy định, quy trình;

• Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Nhân sự;

• Tiếng Anh lưu loát, có khả năng biên soạn tài liệu chuyên ngành;

• Khả năng sử dụng phần mềm chuyên ngành và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên