Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Phòng quản lý dự án

Job requirement

- Tiếp nhận hồ sơ các dự án, nhận mặt bằng hiện trạng ban đầu dự án, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án.

- Lập tiến độ thi công dự án. Giám sát, kiểm tra đảm bảo thi công đúng tiến độ

- Xây dựng và quản lý nguồn lực thi công

- Triển khai các công tác chuẩn bị thiết bị, vật tư phục vụ cho thi công

- Lập các biện pháp thi công hoặc phê duyệt các biện pháp thi công do nhà thầu, nhà cung cấp đệ trình

- Đàm phán và đề xuất kinh phí, đơn giá nhà thầu, nhà cung cấp, tổ đội phục vụ thi công. Đề xuất cung ứng vật tư cho công trình.

- Đảm bảo công tác hoàn thành hồ sơ, bản vẽ biện pháp, hoàn công của nhà thầu.

- Kiểm tra kiểm soát công trình thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả

- Làm hồ sơ thanh quyết toán cho nhà thầu, nhà cung cấp, đội thi công

- Xây dựng các quy trình, quy định liên quan

- Quản lý, điều phối công việc toàn bộ phòng QLDA và công trường

- Kết hợp các phòng ban khác hoàn thành công việc theo kế hoạch BGĐ đề ra.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên.

Job requirement

- Trình độ: đại học trở lên

- Chuyên môn: xây dựng

- Kinh nghiệm: 02-03 năm

- Có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật, biện pháp thi công.

- Có kiến thức chuyên môn về xây dựng, hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán công trình

- Có kiến thức về thi công nội thất là một lợi thế

- Quản trị thời gian, công việc tốt.

Benefits

Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép