To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng – QA/QC Manager

Metal Printing & Packaging Ltd.
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Quản lý và điều hành Phòng Quản lý chất lượng của Công ty
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý và đảm bảo chất lượng tại các Phân xưởng sản xuất nhằm thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của Khách hàng.
 • Kiểm soát và duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm đang áp dụng tại Công ty cũng như các yêu cầu khác từ Khách hàng.

* Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

------------------------

 • Leading QA/QC Department
 • Being responsible for the quality assurance and quality control in the factories
 • Effectively controlling and maintaining the Quality Management and Food Safety System being applied at the Company as well as other requirements from Clients.

* Job details will be disscussed further during the interview.

Job requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Kỹ thuật Cơ khí/ In ấn/ Hóa
 • Anh văn giao tiếp
 • Kinh nghiệm ít nhất 03 năm quản lý Phòng Quản lý chất lượng ở công ty sản xuất (ưu tiên đã làm việc tại các công ty có qui mô > 200 công nhân)

------------------

 • University graduated, major in Mechnical Engineering/ Printing Engineering/ Chemical Engineering is preferred.
 • Good command of English
 • Having at least 3 years in managing QA/ QC Department at manufacturing company (candidate who has ever worked in manufacturing company with size of over 200 employees is preferred)

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 2 months
 • Working time: 44hours/ week
 • Training opportunities:

  To be trained according to job requirements
  Được đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu công việc

 • Colleagues:

  Friendly, cooperative
  Thân thiện, hoà đồng

 • Benefits:

  Competitive salary for the potential candidate
  Lương thưởng cạnh tranh

 • Other extras:

  Đi lại, điện thoại
  Travelling allowance, Telephone allowance

 • Annual leave:

  Under the labor law
  Theo qui định của Luật lao động

Company Overview

Metal Printing & Packaging Ltd.

mppl.com.vn Number of employees: 250

Metal Printing and Packaging Ltd – established since 1997, is a 100% foreign invested company and is a leading metal container producer in Vietnam for food,... View more

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng – QA/QC Manager

Metal Printing & Packaging Ltd.