To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công ty Cổ Phần Vận Tải Bưu Chính Việt Nam
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Mục đích công việc:

 • Quản lý toàn bộ hoạt động bảo đảm chất lượng dịch vụ của công ty.

Nhiệm vụ & trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm quản lý và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng dịch vụ của toàn công ty.
 • Quản lý và cải tiến quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Duy trì và cải tiến hệ thống ghi nhận và báo cáo lỗi dịch vụ (CRM) từ các chi nhánh, bảo đảm các lỗi dịch vụ phải được ghi nhận đầy đủ và chính xác.
 • Phân tích dữ liệu, nhận diện vấn đề và xác định nguyên nhân gây ra các lỗi dịch vụ.
 • Cùng với Giám đốc Chi nhánh phát triển kế hoạch hành động nhằm khắc phục lỗi dịch vụ theo tiêu chí SMART.
 • Cùng với Giám đốc Chi nhánh theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hành động. Báo cáo kịp thời về Ban Giám đốc những khó khăn, ách tắc trong việc thực hiện kế hoạch hành động để hổ trợ và chỉ đạo kịp thời.
 • Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo chất lượng dịch vụ và kế hoạch hành động gửi về cho Ban Giám đốc.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật hệ thống ISO-9001:2015 của toàn công ty.

Quyền hạn:

 • Được quyền đề xuất với Tổng Giám Đốc, Giám đốc Chi nhánh về việc sử dụng các nguồn lực của Chi nhánh, Công ty để phục vụ cho việc thu thập, phân tích dữ liệu và thực hiện kế hoạch hành động.
 • Được quyền đề xuất với Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh về việc khen thưởng hay kỷ luật những nhân viên có đóng góp tích cực hay cản trở việc thực hiện kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Job requirement

 • Trên 30 tuổi.
 • Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về bảo đảm chất lượng (QA),
 • Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác (willing travel).
 • Kỹ năng:

             - Phân tích và giải quyết vấn đề.

             - Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán.

 • Thời gian làm việc :  Từ 8.00am đến 17:00pm

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: From 30
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Vận Tải Bưu Chính Việt Nam

https://vintrans.com.vn/ Number of employees: 700-1000

Công ty Cổ phần Vận tải Bưu Chính Việt Nam (viết tắt: VINTRANS), được thành lập ngày 18/03/2015 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT Hồ Chí Minh cấp,... View more

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công ty Cổ Phần Vận Tải Bưu Chính Việt Nam