Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng phòng QS

Job requirement

– Xây dựng kế hoạch lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.

– Kiểm soát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của các gói thầu.

– Chủ trì, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ chất lượng, khối lượng các gói thầu, các hạng mục công trình. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác hồ sơ chất lượng, khối lượng.

– Thống nhất với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh, quyết toán công trình.

– Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ, chất lượng, khối lượng.

– Chịu trách nhiệm tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo thanh toán các giai đoạn và quyết toán.

– Chịu trách nhiệm tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.

– Kiểm tra, tư vấn với BCH về các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công trong dự toán hợp đồng.

– Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Ban TGD

Job requirement

- Đại học chuyên ngành Xây dựng/kinh tế XD và các ngành khác liên quan

- Chứng chỉ định giá và Chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực xây dựng

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép