Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng phòng QC (Nhà máy sản xuất hạt nhựa/ván sàn nhựa)

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS
Ngày cập nhật: 09/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Mô tả công việc

1. Có năng lực xây dựng cơ cấu tổ chức cho phòng QC. Đào tạo hoặc tổ chức đào tạo nhân sự.

2. Lãnh đạo và điều phối các hoạt động của phòng QC. Khả năng xây dựng và đánh giá KPI.

3. Có năng lực và phương pháp xây dựng Mục tiêu Chất Lượng (Tháng, Quý, Năm) cho Linh Kiện và Sản phẩm sản xuất.

4. Năng lực phân tích đánh giá giám sát các vấn đề về chất lượng và các hành động cải tiến khắc phục phòng ngừa về chất lượng. Các hoạt động Audit Chất lượng.

5. Khả năng đàm phán và xử lý các vấn đề chất lượng trước sx, trong sx, và sau bán hàng.

6. Hiểu biết phương pháp và chủ động xây dựng (hoặc điều chỉnh) các quy trình hoạt động của từng mảng và cả phòng QC.

7. Xây dựng các tiêu chuẩn cho các hoạt động kiểm tra quản lý chất lượng VT-LK và Sản phẩm.

8. Ưu tiên biết sử dụng và vận dụng các công cụ phân tích và phương pháp quản lý: QC-7 tool, QC-6 Method, ISO 9001-2015, PFMEA, QF-Cost, bảng AQL, …

9. Chủ động, quyết liệt và chịu áp lực cao trong việc.

Yêu cầu công việc

1. Có kiến thức và kinh nghiệm cho các hoạt động đổi mới và cải tiến cho công ty sản xuất. Ưu tiên biết 1 trong các hoạt động sau: Kaizen, Smart Working, Smart Innovation, Mind-Set, Smart Factory,…

2. Có khả năng xây dựng các mục tiêu và điều phối hoạch triển khai các hoat đông cải tiến - đổi mới cho nhà máy – công ty. 

3. Chủ động tổ chức Kick-off và kiểm soát đánh giá các dự án Cải tiến - Đổi mới (Phát sinh hoặc theo kế hoạch đã có).

4. Hiểu biết về các hoạt động đào tạo và giám sát triển khai về Mind-Set, 3R5S.

5. Hiểu biết và có chứng đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động Audit nội bộ và Audit từ bên ngoài.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần VHRS

Tổng số nhân viên: 25-99

VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ... Xem thêm

Trưởng phòng QC (Nhà máy sản xuất hạt nhựa/ván sàn nhựa)

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS