To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng QA/QC

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

 • Build, deploy and maintain quality documents of the Company
 • Establish, implement and maintain quality awareness throughout the team
 • Responsible for continuous improvement activities to improve QC
 • Ensure good quality products are produced
 • Ensure that products and processes comply with established requirements, using established techniques
 • Ensure all quality data is recorded and exploited
 • Conduct audits, create audits to find reports and identify appropriate corrective and preventive actions
 • Analyze root causes and take corrective actions for the processes
 • Continuous improvement of the Quality procedure
 • Quickly resolve supplier quality errors and take corrective and preventive actions
 • Prepare QA report

Job requirement

 • Male/Female; Age: 28-35 years old
 • Qualifications in QA/QC 
 • 3-5 years experience as QA/QC Sup or Assistant Manager or Manager 
 • Excellent computer skills; Word, Excel, Outlook . 
 • Good English communication

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Number of employees: 25-99

VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ... View more

Trưởng phòng QA/QC

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS