English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Phát Triển Dự Án

Mô tả công việc

A. Quản lý tổng thể phòng:

- Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của phòng theo nhiệm vụ được giao.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phân giao nhiệm vụ cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và xử lý thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty.

- Phối hợp hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác để thực hiện chức trách.

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho phòng.

B. Công tác kế hoạch:

- Chủ trì xây dựng, theo dõi, kiểm tra, xử lý các quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quy trình quản lý hợp đồng, quản lý thanh toán… theo sự phân công công việc của phòng.

- Phân tích kết quả thực hiện để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

C. Công tác đấu thầu, xét thầu, chọn thầu:

- Chủ trì hồ sơ liên quan đến công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Phối hợp với các phòng ban trong công tác lựa chọn nhà thầu.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

- Chủ trì công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất chọn nhà thầu.

- Quản lý phát triển quan hệ khách hàng, đối tác được giao.

D. Công tác quản lý hợp đồng:

- Tham gia công tác soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong phạm vi được giao, theo dõi thực hiện, thanh quyết toán hợp đồng.

- Chủ trì xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin các nhà thầu, đối tác uy tín phục vụ lâu dài cho công tác đấu thầu và quản lý thi công.

E. Công tác quản lý thi công dự án đầu tư xây dựng:

- Chủ trì xây dựng hệ thống quản lý dự án, quy trình, biểu mẫu từ giai đoạn triển khai thi công dự án.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, xử lý các vấn đề liên quan đến thi công, giám sát, khối lượng, chất lượng dự án đầu tư xây dựng của công ty.

F. Phát triển và quản lý nhân sự của phòng:

- Tham gia lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, đào tạo để đảm bảo chất lượng và hoạt động nhân sự trong phòng, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên theo quy định Công ty.

- Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu, các hồ sơ khác và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, kinh tế

– Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý đầu tư – phát triển dự án

– Am hiểu các kiến thức về Luật: Luật Đầu tư, Luật Đất đai, quy hoạch, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản… và các văn bản dưới Luật

– Có kiến thức, kinh nghiệm thực tế và không ngừng cập nhật thông tin thị trường bất động sản của Việt Nam.

– Có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các Bộ, Sở, Ban, Ngành liên quan phục vụ công việc

– Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo

– Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng, photoshop, MS project, autocad…

– Có đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, chứng chỉ hành nghề….).

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Chế độ nghỉ phép