Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng phòng pháp lý

Job requirement

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhân viên Pháp lý hoàn thành công việc được giao.

- Ghi nhận và truyền đạt chính xác các mệnh lệnh, chỉ đạo, quyết định của Tổng Giám đốc, hay các nhiệm vụ đến các cá nhân trong phòng Pháp lý.

- Thường xuyên cập nhập tình hình hoạt động của bộ phận Pháp lý

- Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc các vấn đề pháp lý doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tìm hiểu, kiểm tra tính pháp lý của đối tác cũng như các vấn đề liên quan đến hợp đồng hợp tác với đối tác.

- Soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng và các thỏa thuận hợp tác. Nhận biết, đánh giá và đề xuất loại bỏ các trường hợp có mâu thuẫn về quyền lợi trong các điều khoản của hợp đồng. Kiểm tra hợp đồng, phụ lục và thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu (nếu có) trình Ban lãnh đạo phê duyệt thực hiện.

- Ký nháy và chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp về pháp lý của tất cả các hợp đồng và thỏa thuận trước khi trình lên Ban lãnh đạo có thẩm quyền ký.

- Thưc hiện việc làm mới, gia hạn, chuyển đổi và các việc liên quan đến các loại giấy phép đăng ký kinh doanh và các văn bản liên quan đến pháp lý của Công ty.

- Tư vấn các hoạt động và hệ thống pháp lý cần thiết lập cho các tư cách pháp nhân khác nhau trong tổ chức để đảm bảo giảm thiểu các rủi ro về pháp lý cho các pháp nhân này trong quá trình hoạt động. Đề xuất tham vấn ý kiến pháp lý từ bên ngoài cho các lĩnh vực chuyên sâu nếu cần thiết.

- Cập nhật, tư vấn cho Tổng Giám đốc về pháp luật hoặc các vấn đề về pháp lý có thể ảnh hưởng xấu tới tổ chức để có biện pháp xử lý kịp thời tránh tổn thất không đáng có.

- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan tư pháp, các bên liên quan để xử lý các vấn đề có liên quan đến pháp lý của khách hàng (nếu có).

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

- Chuyên môn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng.

- Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản, xây dựng, tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán.

- Hiểu biết sâu về pháp luật quốc tế, hiểu thông lệ quốc tế, có khả năng và kinh nghiệm làm việc đàm phán cùng TGĐ với đối tác nước ngoài.

- Năng động, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép